Có việc mới nhanh chóng và an toàn, cùng vượt qua Covid-19

Chú ý:

Hệ thống sẽ bảo vệ bạn bằng cách che các thông tin nhạy cảm(gương mặt, thông tin liên hệ...), chỉ cho phép nhà tuyển dụng download bản gốc khi có sự đồng ý của bạn

Upload CV

  • Upload CV
  • Quét và che contact
  • Hiển thị
Vui lòng đăng nhập